T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/81-Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliğine, iki üye seçimi konusu görüşüldü.

2547 Sayılı Kanunun değişik 4684 Sayılı Kanunla Değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenerek Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında Yönetmelik’in        4. maddesi gereğince, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliğine Prof.Dr.Serdar ÜNLÜ ve Prof.Dr.Sinan ALTIN’ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.