T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/84- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hakkında ilgili Dekanlığın 08.12.2005 tarih ve 1323 tarihli yazısı ve eki yönerge incelenerek görüşüldü.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.