T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/86- Üniversitemiz Atatürk Meslek Yüksekokulu’nda 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında İnternet Destekli Öğretim Programları (İDO) çerçevesinde “Teknik Programlar Bölümü” bünyesinde “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı” ile “İktisadi ve İdari Programlar Bölümü” ve bu bölüme bağlı “İşletme Programı” açılması hakkında ilgili Yüksekokul Müdürlüğünün 20.12.2005 tarih ve 465 sayılı yazısı incelenerek görüşüldü.

            Üniversitemiz Atatürk Meslek Yüksekokulu’nda 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında İnternet Destekli Öğretim Programları (İDO) çerçevesinde “Teknik Programlar Bölümü” bünyesinde “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı” ile “İktisadi ve İdari Programlar Bölümü” ve bu bölüme bağlı “İşletme Programı” açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu ile karar verildi.