T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ 21.12.2005

TOPLANTI SAYISI: 06

2005/87- Çorum Mühendislik Fakültesi Konferans Salonuna eski Çorum Valisi Sayın Atıl ÜZELGÜN’nün isminin verilmesi hakkında ilgili Dekanlığın 13.12.2005 tarih ve 1698 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüşüldü.

Konunun gündemden çekilmesine oyçokluğu ile karar verildi.