Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
08.09.2022 17 2022/297 “Gazi Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasına, Merkez Yönetmeliğinin ekteki şekliyle kabulüne ve Yükseköğretim Kurul Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
08.09.2022 17 2022/298 "Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları İçin Yurt Dışından/Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi"nde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
08.09.2022 17 2022/299 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Tarih Eğitimi Bilim Dalına ait yüksek lisans ve doktora derslerinin müfredat güncellemesinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
08.09.2022 17 2022/301 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ve daha öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere müfredat güncellenmesine ilişkin alınan 24.08.2022 tarihli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararının ve ders tanımlama formlarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği...
08.09.2022 17 2022/302 Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu’nun uygun görüşleri doğrultusunda, Avrupa Birliği Projesi kapsamında doktora programına kayıtlı öğrencilerin proje süresi içerisinde mezun olmaları gerektiğinden projelerde çalışan öğrencilerin Yeterlik Sınavından sonraki dönemlerde...
08.09.2022 17 2022/303 27 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete'de (ek-1) yayımlanan "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın üçüncü maddesi gereğince; öğrenim ücretleri Yurt Dışı...
08.09.2022 17 2022/304 Üniversitemiz bünyesinde başarılı öğrencilere verilen bursların tahsisi ve devamlılığını sağlamak amacıyla kullanılmak üzere 2022-2023 eğitim-öğretim yılı en düşük genel not ortalamasını ifade eden başarı düzeyinin 2.00 olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
08.09.2022 17 2022/305 “Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu”nun ekteki şekliyle güncellenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
08.09.2022 17 2022/306 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyesi Prof. Dr. Mustafa ASLAN’ın 01.09.2022 tarihinden itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesi nedeniyle Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi’nin 4.maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna...
08.09.2022 17 2022/307 “Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü”nün ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
08.09.2022 17 2022/308 “Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Arasında Araştırma İzinleri İş Birliği Protokolü”nün ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
08.09.2022 17 2022/309 “Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Karaganda Endüstri Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü”nün ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
08.09.2022 17 2022/310 “Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Bakü Devlet Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü”nün ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
08.09.2022 17 2022/311 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 16’ıncı maddesi ile G.Ü. Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesinin 4’üncü maddesi uyarınca Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisinin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esasların ekteki şekliyle...
08.09.2022 17 2022/312 Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesinin 4. maddesi gereği yenilenen “Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu”nun ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
08.09.2022 17 2022/313 İç kalite güvence sisteminin yapılandırılmasında ve Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmalarında yol gösterici olması bakımından hazırlanan ve Gazi Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu tarafından uygun görülen “Gazi Üniversitesi Araştırma...
08.09.2022 17 2022/314 Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan ve Gazi Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu tarafından uygun görülen “Gazi Üniversitesi Toplumsal Katkı Öncelikli Alanları”nın ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.08.2022 16 2022/277 “Gazi Üniversitesi Salonların Kullanım Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.08.2022 16 2022/278 "Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi”nde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.08.2022 16 2022/279 Mimarlık Fakültesi “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Staj Usül ve Esasları”ında yapılan değişiklikler ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.