Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
25.03.2021 06 2021/61 “Gazi Üniversitesi ile Bisoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Arasında İşbirliği Protokolü”nün ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/62 “Gazi Üniversitesi ile Ankara Ticaret Odası Arasında Düzenlenen Eğitim İşbirliği Protokolü”nün ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/63 “Gazi Üniversitesi ile Karakalpak Devlet Üniversitesi Arasında Mutabakat Zaptı”nın ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/64 “Gazi Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu (Gazi BEST) Yönergesi”nde yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/65 “Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Sürekli İşçi (696 Khk ve İşkur), Sözleşmeli (4/B) Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge"nin ekteki şekliyle kabulüne ve Personel Daire Başkanlığı Sürekli İşçi, Sözleşmeli Personel ve Destek Hizmetleri...
25.03.2021 06 2021/66 Personel Daire Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenen “Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi"nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/67 “Gazi Üniversitesi Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne ve Gazi Üniversitesi Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü’nün kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/68 Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalının "İM5851 (5851308) kodlu Kıyı Yapılarının Tasarımı" ve "İM5821(5821308) kodlu Betonarme Donatı Kuralları ve Detaylandırma" dersleri ders tanımlama formlarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/69 2020-2021 Bahar Dönemi Önlisans-Lisans ve Lisansüstü ara sınav ve dönem sonu sınavlarının yapılmasına ilişkin hususların ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/70 Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Yoğun Bakım Bilim Dalı” kurulmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/71 Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Disiplinlerarası “Nükleer Teknolojiler” Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı açılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/73 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Müfredatında yer alan Yabancı Dil İngilizce dersleri hakkında alınan Fakülte Yönetim Kurulu kararının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/74 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fotonik Bölümüne 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibari ile öğrenci alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/75 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümüne 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibari ile öğrenci alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/76 Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uzaktan Eğitim Programı müfredatının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
25.03.2021 06 2021/77 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14/b-7 maddesine göre Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)’in 4 (dört) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
09.03.2021 05 2021/46 Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “Gazi Üniversitesi Araştırma Üniversitesi İzleme, Değerlendirme ve Yürütme Kurulu Yönergesi”nin ve Yürütme Kurulunun ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
09.03.2021 05 2021/47 Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı eski lisans ders programı 2. Sınıf 4. Yarıyıl AKTS kredi toplamı hatasından dolayı ilgili yarıyılda bulunan “FB202A Genel Biyoloji –II” ve “FB204A Genel Biyoloji Lab.-II” derslerinin dönem AKTS kredisinin düzenlenerek...
09.03.2021 05 2021/48 TÜBİTAK’ın hazırlamış olduğu 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programına (STAR) kabul edilen Eczacılık Fakültesi 10. yarıyıl öğrencilerinin, staj yaptığı günlerin 10. Yarıyıl Staj IV zorunlu stajı olarak kabul edilmesine, ayrıca Üniversitemizde benzer durumda olan diğer akademik birimlerdeki öğrenciler için ilgili akademik birim...
09.03.2021 05 2021/49 Teknoloji Fakültesi Staj Usul ve Esasları”nda yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.