Senato Kararı Arama

Aranacak Kelime: Toplantı Tarihi:
Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar
27.02.2020 04 2020/22 2020/22-“Aselsan Akademi Lisansüstü Programı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi”nin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
27.02.2020 04 2020/23 2020/23-“Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin 6. maddesinin d bendinde yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
27.02.2020 04 2020/24 2020/24-“Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi”nde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
27.02.2020 04 2020/25 2020/25-“Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi”nin 6. maddesinde yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
27.02.2020 04 2020/26 2020/26-Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2016 tarih ve 06 sayılı toplantısında alınan 2016/60 nolu kararı ile kabul edilen “Gazi Üniversitesi Risk Yönetimi Rehberi”nin yürürlükten kaldırılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
27.02.2020 04 2020/27 2020/27-“G.Ü. Eğitim-Öğretim Politikası”, “G.Ü. Uluslararasılaşma Politikası” ile “G.Ü. Kalite Güvencesi Politikası”nın ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
27.02.2020 04 2020/28 2020/28-“Gazi Üniversitesi 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu”nun ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
27.02.2020 04 2020/29 2020/29-“G.Ü. Baş Ağrısı Uygulama ve Araştırma Merkezi”, “G.Ü. Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “G.Ü. Moleküler Biyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kapatılmasına ve Yönetmeliklerinin yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
20.02.2020 03 2020/13 2020/13-Mühendislik Fakültesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde, İnşaat Mühendisliği Bölümü %30 İngilizce Programında aykırı dönemde açılacak derslerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
20.02.2020 03 2020/14 2020/14-Mimarlık Fakültesi ders tanımlama formlarının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
20.02.2020 03 2020/15 2020/15-13.02.2020 tarihli Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik, Yenilikçilik (Gazi BEST) Kurulunda uygun bulunan Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilecek olan, “2020 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri”ne Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr....
20.02.2020 03 2020/16 2020/16-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödül Başvuruları kapsamında verilecek olan “2020 Yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü”ne Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel İLBASMIŞ TAMER'in aday gösterilmesine...
20.02.2020 03 2020/17 2020/17-Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Müfredat Programının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
20.02.2020 03 2020/18 2020/18-Üniversitemiz yükseköğretim programlarında okumakta iken başka bir üniversitede özel veya misafir öğrenci statüsünde öğrenim görme talebinde bulunan öğrenciler ile başka bir üniversite öğrencisi iken Üniversitemizde özel veya misafir öğrenci statüsünde öğrenim görme...
20.02.2020 03 2020/19 2020/19-Fen Bilimleri Enstitüsünün Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının güncellenen müfredatının ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
20.02.2020 03 2020/20 2020/20-Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2013 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 2013/14 nolu kararı ile “G.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi” adı “G.Ü. Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştiğinden “Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği”nin...
20.02.2020 03 2020/21 2020/21-“Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nin Genel İlkeler başlıklı 3. maddesinde yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
29.01.2020 02 2020/06 2020/06 - "Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliklerinin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
29.01.2020 02 2020/07 2020/07-Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet ÇELİKTEN’in emekli olması nedeniyle Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyeliğine Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal ERŞAN’ın seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
29.01.2020 02 2020/08 2020/08- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Öğrenci Dostu Yeni YÖK” olarak düzenlediği “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Engelsiz Üniversite Ödülleri”ne Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri; “Fakülte-Eğitimde...